Monday, December 28, 2009

CANGKRIMAN

Cangkriman iku unen-unen kang njaluk dibatang. Ana kang asale mung saka anggone nggathuk nggatukake wandane tembung sawetara. Nanging ana kang awujud irib-iribaning barang.
tuladha:

a. Kang awujud gathuke wancahaning tembung
 • gowang pelot = jagone ana ing lawang, cempene mencolot
 • les-mba-dhonge-karwa-pete = tales amba godhonge cikar dawa tipete
 • manuk biru = pamane punuk, bibine kuru
 • pothel kidi = tompo cemanthel kaki wedi
 • segara beldhes = segane pera sambele pedhes.
 • tuwok rawan = untu krowok larane ga karuan
 • wit thoyung = yen dijiwit atho biyung
 • gerbong tulis = pager kobong watune mendhelis
 • sinyo tuwan = gusine menyonyo untune kedawan
 • buta buri = tebu ditata mlebu lori
b. Kang awujud irib iribing barang
 • bosok malah enak = tape
 • dicakot pucuke, sing kalong bongkote = rokok
 • emboke wuda anake ubet ubetan = pring
 • pitik walik saba kebon = nanas
 • tibane ngisor, digoleki dhuwur = gendheng trocoh
 • wit adhikih, woh adhakah = semangka
 • wit adhakah, woh adhikih = waringin
 • kayu mati ginubet ula mati = gasingan
 • dijupuki malah dadi mundhak gedha = juglangan
 • sego sak kepel dirubung tinggi = salak

No comments:

Post a Comment